W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza zgodę na dalsze używanie tych plików. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności.

Zamknij

DANE KONSULTACJI

Autor
Termin

08-12-2014 - 09-01-2015

Zasięg

miasto Bielsko-Biała

Rodzaj

Oficjalna

OCEŃ KONSULTACJĘ

PODSUMOWANIE


ZAŁĄCZNIKI

Załączniki:

 1. Analiza wykonalności projektu pn.: “Rewitalizacja miejskich systemów nadrzecznych w mieście Bielsko-Biała”
 2. Analiza wykonalności projektu pn.: “Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery na terenie miasta Bielsko-Biała w latach 2014-2020”
 3. Analiza wykonalności projektu pn.: “Termomodernizacji bielskich placówek oświatowych”
 4. Analiza wykonalności projektu pn.: “Ograniczenie emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza poprzez wspieranie rozwoju instalacji zasilanych energią słoneczną”
 5. Analiza wykonalności projektu pn.: “Ograniczenie emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza z nisko położonych kominów poprzez likwidację tradycyjnych palenisk na paliwa stałe oraz termomodernizacje budynków mieszkalnych”
 6. Analiza wykonalności projektu pn.: “Zakup niskoemisyjnych autobusów wraz z budową zintegrowanego systemu zarządzania transportem publicznym w Bielsku-Białej”
 7. Analiza wykonalności projektu pn.: “Zintegrowany system zarządzania transportem na obszarze miasta Bielska-Białej”
 8. Prezentacja ze spotkania otwierającego konsultacje - Strategia Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego wraz ze Strategią Regionalnych Inwestycji Terytorialnych
 9. Prezentacja ze spotkania otwierającego konsultacje - Analizy wykonalnosci projektów z zakresu rewitalizacji nadbrzeży rzek, potoków i zbiorników wodnych, transportu publicznego oraz ograniczenia niskiej emisji/ poprawy efektywności energetycznej
 10. Prezentacja nt. platform CyfrowaDemokracja.pl i Cyfrowy Manager

UDOSTĘPNIJ

KONSULTACJA

Konsuklatcja zakończona
A A A

Miasto Bielsko-Biała

Wprowadzenie do konsultacji

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem "Strategia Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego wraz ze Strategią Regionalnych Inwestycji Terytorialnych na lata 2014-2020" oraz analizami zintegrowanych inwestycji subregionalnych z zakresu rewitalizacji nadbrzeży rzek, potoków i zbiorników wodnych, transportu publicznego oraz ograniczenia niskiej emisji/ poprawy efektywności energetycznej. Pozostałe dokumenty, analizy wykonalności poszczególnych projektów JST z terenu subregionu, oraz formularz zgłaszania uwag dostępny będzie od poniedziałku 8 grudnia 2014.

Miasto Bielsko-Biała

W ramach realizacji projektu pn.: „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” konsultacji zostaną poddane następujące projekty:

 • Strategia Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego wraz ze Strategią Regionalnych Inwestycji Terytorialnych na lata 2014-2020.

oraz

 • Analiza wykonalności w zakresie zintegrowanego przedsięwzięcia ograniczenia niskiej emisji na terenie Subregionu Południowego
 • Analiza wykonalności przedsięwzięć w zakresie zintegrowania transportu publicznego na terenie Subregionu Południowego
 • Analiza wykonalności zintegrowanego projektu pn.: „Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnych rzek, potoków i zbiorników wodnych Subregionu Południowego”

a także projekty wchodzące w skład w/w inwestycji o charakterze zintegrowanym, tj.:

 • „Analiza wykonalności projektu pn.:  “Rewitalizacja miejskich systemów nadrzecznych w mieście Bielsko-Biała”,
 • „Analiza wykonalności projektu pn.:  “Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery na terenie miasta Bielsko-Biała w latach 2014-2020”,
 • „Analiza wykonalności projektu pn.:  “Termomodernizacji bielskich placówek oświatowych”,
 • „Analiza wykonalności projektu pn.: “Ograniczenie emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza poprzez wspieranie rozwoju instalacji zasilanych energią słoneczną”,
 • „Analiza wykonalności projektu pn.:  “Ograniczenie emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza z nisko położonych kominów poprzez likwidację tradycyjnych palenisk na paliwa stałe oraz termomodernizacje budynków mieszkalnych”,
 • „Analiza wykonalności projektu pn.: “Zakup niskoemisyjnych autobusów wraz z budową zintegrowanego systemu zarządzania transportem publicznym w Bielsku-Białej”,
 • „Analiza wykonalności projektu pn.: “Zintegrowany system zarządzania transportem na obszarze miasta Bielska-Białej”.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie od dnia 8 grudnia 2014 r. do dnia 30 grudnia 2014 r. w formie:

1)      otwartego spotkania z mieszkańcami Gminy Bielsko-Białej, które odbędzie się w dniu 8 grudnia 2014 r. w Bielska-Białej w godzinach 10-13 w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Piastowskiej 40, w Sali Sesyjnej ( budynek B- parter)

2)      przyjmowania propozycji, uwag i opinii na formularzu konsultacji, który będzie dostępny na platformie internetowej – link do formularza i do konsultowanych dokumentów: www.cyfrowademokracja.pl/konsultacje-spoleczne/miasto-bielsko-biala będzie dostępny od dnia 8 grudnia 2014 r.

Informacja dodatkowa z 16 grudnia 2014r.

Podstawę prawną przeprowadzenia konsultacji stanowi art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z § 3 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 uchwały nr V/60/2007 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 lutego 2007 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Bielska-Białej. W przypadku przedmiotowych konsultacji należy podkreślić, iż przeprowadzone są one przede wszystkim w formie konsultacji internetowych (e-konsultacji), natomiast spotkanie otwierające proces miało na celu głównie zaprezentowanie dokumentów, przy czym uwagi/ opinie powstałe w czasie spotkania oczywiście zostaną wzięte pod uwagę na równi z uwagami/ opiniami wyrażonymi poprzez formularz internetowy.

Przyjęty tryb przeprowadzenia konsultacji jest powszechnie stosowany. Przykładowo projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 został poddany konsultacjom społecznym na podobnych zasadach, tj. poprzez formularz on-line zamieszczony na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPO WSL.

Konsultacje społeczne dokumentów trwają, zgodnie z harmonogramem projektu, do 30 grudnia 2014 r., jednak z uwagi na trwające wciąż negocjacje IZ RPO WSL z Komisją Europejską w sprawie kształtu RPO WSL na lata 2014-2020, a także w związku z uwagami uczestników spotkania otwierającego konsultacje, formularz on-line do składania uwag będzie aktywny do 9 stycznia 2015 r.

Uwagi/opinie, które wpłyną po 30 grudnia 2014 r. zostaną omówione na spotkaniu podsumowującym konsultacje.

Spotkanie podsumowujące konsultacje odbędzie się w dniu  12 stycznia 2015 r., w godzinach: 15.00 – 18.00 w sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej, plac Ratuszowy 1.

Zapraszamy!

Załączniki:

 1. Analiza wykonalności projektu pn.: “Rewitalizacja miejskich systemów nadrzecznych w mieście Bielsko-Biała”
 2. Analiza wykonalności projektu pn.: “Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery na terenie miasta Bielsko-Biała w latach 2014-2020”
 3. Analiza wykonalności projektu pn.: “Termomodernizacji bielskich placówek oświatowych”
 4. Analiza wykonalności projektu pn.: “Ograniczenie emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza poprzez wspieranie rozwoju instalacji zasilanych energią słoneczną”
 5. Analiza wykonalności projektu pn.: “Ograniczenie emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza z nisko położonych kominów poprzez likwidację tradycyjnych palenisk na paliwa stałe oraz termomodernizacje budynków mieszkalnych”
 6. Analiza wykonalności projektu pn.: “Zakup niskoemisyjnych autobusów wraz z budową zintegrowanego systemu zarządzania transportem publicznym w Bielsku-Białej”
 7. Analiza wykonalności projektu pn.: “Zintegrowany system zarządzania transportem na obszarze miasta Bielska-Białej”
 8. Prezentacja ze spotkania otwierającego konsultacje - Strategia Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego wraz ze Strategią Regionalnych Inwestycji Terytorialnych
 9. Prezentacja ze spotkania otwierającego konsultacje - Analizy wykonalnosci projektów z zakresu rewitalizacji nadbrzeży rzek, potoków i zbiorników wodnych, transportu publicznego oraz ograniczenia niskiej emisji/ poprawy efektywności energetycznej
 10. Prezentacja nt. platform CyfrowaDemokracja.pl i Cyfrowy Manager

Tagi: Nie przypisano do artykułu żadnych tagów

Kategoria: Analizy wykonalności SPWS


Dodaj swoje pytanie, propozycję lub komentarz

Zaloguj się, aby dodać swoją opinię. Jeśli nie masz konta, zarejestruj się.

Nikt jeszcze nie zadał pytania.
Bądź pierwszy, nie pozwól przejść temu tematowi bez echa !

Podziel się z nami Swoją opinią.


ResPublic

Platforma współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka