W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza zgodę na dalsze używanie tych plików. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności.

Zamknij

ARTYKUŁY

LPR Gminy Dubiecko
na lata 2017-2023

18-05-2018 | Cyfrowa Demokracja

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Dubiecko na lata 2017-2023 jest dokumentem planistycznym o charakterze operacyjnym określającym działania w sferach: społecznej, gospodarczej, technicznej, środowiskowej oraz przestrzenno-funkcjonalnej.

Rewitalizacja w
gminie Niwiska

02-02-2018 | Cyfrowa Demokracja

Badanie ankietowe jest częścią prac nad „Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Niwiska na lata 2018-2023”.

Gminny Program
Rewitalizacji w
Gminie Spytkowice

30-11-2017 | Cyfrowa Demokracja

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Spytkowice jest dokumentem planistycznym o charakterze operacyjnym określającym działania w sferach: społecznej, gospodarczej, technicznej, środowiskowej oraz przestrzenno-funkcjonalnej. Celem programu(...)

Komitet
Rewitalizacji GPR
Gminy Spytkowice

30-11-2017 | Cyfrowa Demokracja

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami Gminy Spytkowice w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji w ramach opracowywanego i realizowanego Gminnego Programu Rewitalizacji(...)

Obszar Rewitalizacji
w GPR Spytkowice

02-11-2017 | Cyfrowa Demokracja

Każdy mieszkaniec może złożyć kartę projektu, przy czym lokalizacja przedsięwzięcia musi odbywać się w granicach obszaru rewitalizacji.
Zachęcamy, zgłoś swój pomysł na rewitalizację w Spytkowicach!
Pomysły można zgłaszać od 2 do(...)

Gminny Program
Rewitalizacji w
Gminie Spytkowice

28-07-2017 | Cyfrowa Demokracja

Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. rewitalizacji ( tekst jedn.(...)

Komitet
Rewitalizacji - GPR
miasta Mońki

24-07-2017 | Cyfrowa Demokracja

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami Miasta i Gminy Mońki w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo - doradczą Burmistrza. Zgodnie z(...)

Konsultacje projektu
GPR gminy Mońki

28-06-2017 | Cyfrowa Demokracja

Przedmiotem konsultacji jest projekt dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Mońki.
Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Mońki.

Dodaj nowy artykuł

FILTR TREŚCI

Pokazuj wszystkie zdarzenia w regionie

Wyświetlaj konsultacje i artykuły o zasięgu z regionu oraz dotyczące zdarzeń na terenie wszystkich regionów leżących w regionu.

Pokazuj wszystkie zdarzenia o zasięgu z regionu

Wyświetlaj konsultacje i artykuły o zasięgu z regionu (bez uwzględnienia zdarzeń na terenie poszczególnych regionów).

Podziel się z nami Swoją opinią.


ResPublic

Platforma współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka