W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza zgodę na dalsze używanie tych plików. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności.

Zamknij

DANE KONSULTACJI

Autor
Termin

20-11-2020 - 08-01-2021

Zasięg

Polska

Rodzaj

Oficjalna

OCEŃ KONSULTACJĘ

PODSUMOWANIE

W ankiecie wzięła udział 1 osoba.

UDOSTĘPNIJ

KONSULTACJA

Konsuklatcja zakończona
A A A

Konsultacje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w Gminie Dydnia do 8 stycznia 2021 r.

Wprowadzenie do konsultacji

Witamy na portalu pogłębionych konsultacji społecznych Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dydnia. Na obecnym etapie, w okresie od 26 listopada do 18 grudnia 2020 r. projekt Studium zostanie wyłożony do publicznego wglądu. Składanie uwag do projektu Studium będzie możliwe do 8 stycznia 2021 r. Szczegółowe informacje o wyłożeniu i możliwych sposobach składania uwag znajdą Państwo w poniższym artykule.

Wyłożenie projektu Studium do publicznego wglądu

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dydnia.

Dokument w wersji tradycyjnej dostępny będzie do wglądu w dniach od 26 listopada do 18 grudnia 2020 r.:

 • w Urzędzie Gminy w Dydni, Dydnia 224, 36-204 Dydnia, w sali narad na parterze, w godzinach pracy Urzędu.

 

Dokument w wersji elektronicznej dostępny jest:

 

Składanie uwag do Studium w formie online - do 8 stycznia 2021 r.

Uwagi do konsultowanego projektu Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Dydnia mogą Państwo złożyć za pomocą formularza online. Aby przejść do formularza online, prosimy kliknąć czerwony guzik po lewej [Weź udział].

Uwagi do projektu Studium mogą Państwo złożyć również za pomocą interaktywnego narzędzia GIS na portalu: www.dydnia.geoportalgminy.pl.

W celu złożenia uwagi należy użyć przycisku RYSUJ i zakreślić obszar, którego dotyczy składana uwaga. Po zatwierdzeniu przez podwójne kliknięcie prawego przycisku myszy, wywołany zostanie formularz, który należy wypełnić i zatwierdzić przyciskiem ZAPISZ. Potwierdzeniem złożenia uwagi jest wiadomość przesłana na podany w formularzu adres mailowy.

 

Przyjmowanie uwag do Studium na piśmie - do 8 stycznia 2021 r.

Uwagi do projektu Studium mogą Państwo składać również na piśmie po wydrukowaniu i wypełnieniu formularza. Wzór formularza przygotowany do wydruku znajdą Państwo w załącznikach po lewej stronie.

Wypełniony i podpisany formularz można złożyć:

 • drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Dydnia, Dydnia 224, 36-204 Dydnia,
 • za pomocą poczty elektronicznej na adres: urzad@gminadydnia.pl.

 

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w formie elektronicznej:

 • opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
 • opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
 • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

 

Spotkanie bezpośrenie - 17 grudnia 2020 r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 grudnia 2020 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Dydni, Dydnia 224, 36-204 Dydnia, w sali narad na parterze, o godz. 13:00.

Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszystkich środków ostrożności zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

Punkt konsultacyjny - od 26 listopada 2020 r. do 8 stycznia 2021 r.

Osoby zainteresowane uzyskaniem szczegółowych informacji dotyczących Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dydnia lub pomocy pracownika merytorycznego zapraszamy do punktu konsultacyjnego, który zostanie uruchomiony w budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Dydni, Dydnia 224, 36-204 Dydnia, w sali narad na parterze.

Z uwagi na obecne obostrzenia prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr 13 430 81 52 w celu ustalenia terminu i umówienia się na wizytę w punkcie konsultacyjnym.

 

Przyjmowanie uwag do Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - do 7 stycznia 2021 r.

Uwagi do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą Państwo składać: 

 • na piśmie do Wójta Gminy Dydnia na adres: Urząd Gminy Dydnia, Dydnia 224, 36-204 Dydnia,
 • za pomocą poczty elektronicznej na adres: urzad@gminadydnia.pl.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!


Ponadto poniżej znajdą Państwo główne zasady prowadzenia konsultacji społecznych. Zasady zostały opracowane przez autorów publikacji Kanon Lokalnych Konsultacji Społecznych. Kanon został wydany w 2015 przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE). Kanon w wersji elektronicznej znajduje się na stronie https://kanonkonsultacji.fise.org.pl/.

CZYM SĄ KONSULTACJE SPOŁECZNE?
Konsultacje społeczne to otwarty proces dialogu władz z mieszkańcami, mający na celu podjęcie przez władze optymalnych decyzji w sprawach publicznych.

Siedem zasad konsultacji

DOBRA WIARA
Konsultacje prowadzone są w duchu dialogu obywatelskiego. Strony słuchają się nawzajem, wykazując wolę zrozumienia odmiennych racji.

POWSZECHNOŚĆ
Każdy zainteresowany tematem powinien móc dowiedzieć się o konsultacjach i wyrazić w nich swój pogląd.

PRZEJRZYSTOŚĆ
Informacje o celu, regułach, przebiegu i wyniku konsultacji muszą być powszechnie dostępne. Jasne musi być, kto reprezentuje jaki pogląd.

RESPONSYWNOŚĆ
Każdemu, kto zgłosi opinię, należy się merytoryczna odpowiedź w rozsądnym terminie, co nie wyklucza odpowiedzi zbiorczych.

KOORDYNACJA
Konsultacje powinny mieć gospodarza odpowiedzialnego za konsultacje tak politycznie, jak organizacyjnie. Powinny one być odpowiednio umocowane w strukturze administracji.

PRZEWIDYWALNOŚĆ
Konsultacje powinny być prowadzone od początku procesu legislacyjnego. Powinny być prowadzone w zaplanowany sposób i w oparciu o czytelne reguły.

POSZANOWANIE INTERESU OGÓLNEGO
Choć poszczególni uczestnicy konsultacji mają prawo przedstawiać swój partykularny interes, to ostateczne decyzje podejmowane w wyniku przeprowadzonych konsultacji powinny reprezentować interes publiczny i dobro ogólne.


Załączniki:

 1. Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia Studium
 2. Tekst Studium Gminy Dydnia - Kierunki
 3. Rysunek do Studium Gmina Dydnia - Kierunki
 4. Tekst Studium Gminy Dydnia – Uwarunkowania+analiza
 5. Rysunek do Studium Gmina Dydnia - Uwarunkowania
 6. Prognoza OOŚ Studium
 7. Ekofizjografia Podstawowa Studium
 8. Obwieszczenie o wyłożeniu Studium
 9. Oświadczenie autora opracowania Prognozy OOŚ
 10. Projekt uchwały o uchwaleniu Studium
 11. Formularz uwag do Studium
 12. Klauzula RODO

Tagi: Nie przypisano do artykułu żadnych tagów

Kategoria: Gmina Dydnia


Dodaj swoje pytanie, propozycję lub komentarz

Zaloguj się, aby dodać swoją opinię. Jeśli nie masz konta, zarejestruj się.

Nikt jeszcze nie zadał pytania.
Bądź pierwszy, nie pozwól przejść temu tematowi bez echa !

Podziel się z nami Swoją opinią.


ResPublic

Platforma współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka