W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza zgodę na dalsze używanie tych plików. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności.

Zamknij

DANE KONSULTACJI

Autor
Termin

21-07-2020 - 31-08-2020

Zasięg

Polska

Rodzaj

Oficjalna

OCEŃ KONSULTACJĘ

PODSUMOWANIE

W ankiecie wzięło udział 0 osób.

UDOSTĘPNIJ

KONSULTACJA

Konsuklatcja zakończona
A A A

Konsultacje MPZP Stare Miasto w Płocku do 31 sierpnia 2020 r.

Wprowadzenie do konsultacji

Witamy na portalu dodatkowych konsultacji społecznych Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Stare Miasto" w Płocku. Do 7 sierpnia b.r. trwa wyłożenie do publicznego wglądu projektu MPZP wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Uwagi do projektu MPZP mogą Państwo składać do 31 sierpnia 2020 r. Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób można złożyć swoją uwagę do MPZP.

Dyskusja publiczna nad MPZP "Stare Miasto" w Płocku

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z tekstem MPZP "Stare Miasto" i prognozy oddziaływania na środowisko oraz rysunkami, stanowiącymi załącznik do MPZP i prognozy. Konsultowane dokumenty znajdą Państwo w załącznikach po lewej stronie.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Z projektem MPZP wraz prognozą oddziaływania na środowisko i rusunkami mogą Państwo zapoznać się w dniach od 13 lipca do 7 sierpnia 2020 roku w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Biurze Obsługi Klienta na parterze budynku z wejściem od ul. Zduńskiej 3, na stanowisku Nr 4, w godzinach od 8:00 do 14:30, w czwartki od 9:00 – 17:00.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.ump.pl w zakładce komunikaty i ogłoszenia, obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne.

Uwagi do Prezydenta Miasta Płocka należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2020 roku z podaniem imienia i nazwiska albo nazwę jednostki organizacyjnej oraz adres zamieszkania albo siedziby.Formularz uwagi do pobrania znajdą Państwo w załącznikach po lewej stronie oraz na stronie http://rozwojmiasta.plock.eu/?page_id=6740.

Uwagi można wnosić:

– na piśmie w Urzędzie Miasta Płocka, w Biurze Obsługi Klienta, na stanowisku Nr 4,

– drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1, 09-400 Płock,

– za pomocą środków komunikacji elektronicznej,w szczególności poczty elektronicznej na adres: wrm@plock.eu

W przypadku wniesienia uwag drogą pocztową za wniesione w terminie uznane będą uwagi doręczone do Urzędu Miasta Płocka najpóźniej w dniu 31 sierpnia 2020 roku. Doręczenie uwag po tym terminie skutkować będzie pozostawieniem ich bez rozpatrzenia.

Uwagi będą rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Płocka. Rozpatrzenie nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka: http://bip.ump.pl w zakładce Prezydent Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne. Uwagi nieuwzględnione przez Prezydenta Miasta Płocka będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Miasta Płocka.

Uzupełniająco mogą Państwo skorzytać z interaktywnych narzędzi:

  1. modelu 3D:

  2. interaktywnego narzędzia GIS (link: http://miastoplock.geoportalgminy.pl/)  

   

  Poniżej znajdą Państwo główne zasady prowadzenia konsultacji społecznych. Zasady zostały opracowane przez autorów publikacji Kanon Lokalnych Konsultacji Społecznych. Kanon został wydany w 2015 przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE). Kanon w wersji elektronicznej znajduje się na stronie https://kanonkonsultacji.fise.org.pl.

  CZYM SĄ KONSULTACJE SPOŁECZNE?
  Konsultacje społeczne to otwarty proces dialogu władz z mieszkańcami, mający na celu podjęcie przez władze optymalnych decyzji w sprawach publicznych.

  Siedem zasad konsultacji

  DOBRA WIARA
  Konsultacje prowadzone są w duchu dialogu obywatelskiego. Strony słuchają się nawzajem, wykazując wolę zrozumienia odmiennych racji.

  POWSZECHNOŚĆ
  Każdy zainteresowany tematem powinien móc dowiedzieć się o konsultacjach i wyrazić w nich swój pogląd.

  PRZEJRZYSTOŚĆ
  Informacje o celu, regułach, przebiegu i wyniku konsultacji muszą być powszechnie dostępne. Jasne musi być, kto reprezentuje jaki pogląd.

  RESPONSYWNOŚĆ
  Każdemu, kto zgłosi opinię, należy się merytoryczna odpowiedź w rozsądnym terminie, co nie wyklucza odpowiedzi zbiorczych.

  KOORDYNACJA
  Konsultacje powinny mieć gospodarza odpowiedzialnego za konsultacje tak politycznie, jak organizacyjnie. Powinny one być odpowiednio umocowane w strukturze administracji.

  PRZEWIDYWALNOŚĆ
  Konsultacje powinny być prowadzone od początku procesu legislacyjnego. Powinny być prowadzone w zaplanowany sposób i w oparciu o czytelne reguły.

  POSZANOWANIE INTERESU OGÓLNEGO
  Choć poszczególni uczestnicy konsultacji mają prawo przedstawiać swój partykularny interes, to ostateczne decyzje podejmowane w wyniku przeprowadzonych konsultacji powinny reprezentować interes publiczny i dobro ogólne.

   

   

  Załączniki:

  1. Formularz uwagi
  2. Projekt planu_tekst
  3. Rysunek do projektu planu
  4. Prognoza oddziaływania na środowisko
  5. Rysunek do prognozy oddziaływania na środowisko
  6. Obwieszczenie Prezydenta o wyłożeniu projektu MPZP do publicznego wglądu

  Tagi: Nie przypisano do artykułu żadnych tagów

  Kategoria: Miasto Płock


  Dodaj swoje pytanie, propozycję lub komentarz

  Zaloguj się, aby dodać swoją opinię. Jeśli nie masz konta, zarejestruj się.

  Nikt jeszcze nie zadał pytania.
  Bądź pierwszy, nie pozwól przejść temu tematowi bez echa !

  Podziel się z nami Swoją opinią.


  ResPublic

  Platforma współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka