W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza zgodę na dalsze używanie tych plików. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności.

Zamknij

FORMULARZ KONSULTACYJNY - Uniejów

Konsultacje społeczne MPZP w Gminie i Mieście Uniejów

PYTANIA ANKIETY
dot.: Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części strefy uzdrowiskowej „B” na terenie miasta Uniejów i miejscowości Człopy, Spycimierz, Zieleń
i fragmentu strefy uzdrowiskowej „C” w miejscowości Zieleń

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informuje się, że administratorem, czyli podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych jest Burmistrz Miasta Uniejów z siedzibą ul. bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia uwag / opinii / komentarzy do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Informuję, że:

 

  1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania.
  2. Dane osobowe będą wykorzystywane na potrzeby załatwienia sprawy, a następnie będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnymi i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  3. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Odbiorcami danych osobowych mogą być radni gminy.
  5. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, przetwarzanych danych osobowych.
  6. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy prawa, w oparciu o które realizowane są ustawowe zadania Urzędu Miasta w Uniejowie.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy - Urząd Miasta w Uniejowie, ul. bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów; adres e-mail: daneosobowe@uniejow.pl


1 z 5
  •  

Wyrażenie zgody na przetważanie danych osobowych jest obowiązkowe a jej brak uniemożliwi zapisanie i przesłanie do Urzędu Miasta Uniejów, danych podanych w poniższym formularzu.

2 z 5
3 z 5
4 z 5
5 z 5

ARTYKUŁ INICJUJĄCY

Konsultacje społeczne MPZP w Gminie i Mieście Uniejów

2021-06-02 12:08:45 Autor: Cyfrowa Demokracja

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części strefy uzdrowiskowej „B” na terenie miasta Uniejów i miejscowości Człopy, Spycimierz, Zieleń i fragmentu strefy uzdrowiskowej „C” w miejscowości Zieleń wraz z prognozą(...)

Więcej

Podziel się z nami Swoją opinią.


ResPublic

Platforma współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka