W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza zgodę na dalsze używanie tych plików. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności.

Zamknij

Formularz zgłaszania uwag w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Spytkowice

Gminny Program Rewitalizacji w Gminie Spytkowice

PYTANIA ANKIETY

Celem formularza jest zebranie uwag dotyczących wyznaczonego w projekcie uchwały obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Spytkowice.

Na podstawie art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, można wyznaczyć jako obszar zdegradowany, w przypadku występowania na nim ponadto co najmniej jednego z następujących negatywnych zjawisk: gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych.

Na podstawie art. 10 ust 1 i 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, o których mowa w art. 9 ust. 1, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację, wyznacza się jako obszar rewitalizacji.

Zgodnie z art. 10 pkt 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy.


1 z 9
2 z 9

w przypadku organizacji/przedsiębiorstwa/jednostki

3 z 9

podane dane zostanią wykorzystany tylko w przypadku konieczności wyjaśnienia ewentualnych niejasności w treści zgłoszonej uwagi

4 z 9

w przypadku organizacji/przedsiębiorstwa/jednostki

5 z 9
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

możliwość wielokrotnego wyboru

6 z 9
7 z 9
8 z 9
9 z 9
  •  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy w Spytkowicach oraz firmę ResPublic sp. z o.o. (wykonawca Gminnego Programu Rewitalizacji w Gminie Spytkowice na lata 2017-2023) moich danych osobowych zawartych w formularzu, wyłącznie dla potrzeb opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji w Gminie Spytkowice na lata 2017-2023, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo do dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

ARTYKUŁ INICJUJĄCY

Gminny Program Rewitalizacji w Gminie Spytkowice

2017-07-28 12:53:27 Autor: Cyfrowa Demokracja

Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. rewitalizacji ( tekst jedn.(...)

Więcej

Podziel się z nami Swoją opinią.


ResPublic

Platforma współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka