W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza zgodę na dalsze używanie tych plików. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności.

Zamknij

ARTYKUŁY

Program
Rewitalizacji dla
Miasta Nowy Dwór
Mazowiecki

23-08-2016 | Cyfrowa Demokracja

Szanowni Państwo!

W ramach prac nad opracowaniem Programu rewitalizacji miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2016 – 2023 zachęcamy do zgłaszania Państwa pomysłów na działania, dzięki którym obszar rewitalizacji zostanie(...)

Rewitalizacja na
terenie gminy Raszyn

09-08-2016 | Cyfrowa Demokracja

Celem formularza jest zebranie uwag dotyczących wyznaczonego w projekcie uchwały obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Raszyn.

Rewitalizacja w
gminie Stara Biała

25-08-2016 | Cyfrowa Demokracja

Szanowni Państwo!

Obszar do rewitalizacji zostały wybrany na podstawie analizy danych statystycznych, badania społecznego, w drodze konsultacji społecznych (spotkania diagnostycznego w Urzędzie Gminy). Z puli złożonych kart(...)

Przeciszów - Gminny
Program
Rewitalizacji

22-08-2016 | Cyfrowa Demokracja

Na podstawie art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego(...)

FORMULARZ UWAG -
Rewitalizacja na
terenie Miasta
Leżajsk

22-08-2016 | Cyfrowa Demokracja

W ramach trwających prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Leżajska na lata 2016-2023, Burmistrz Miasta ogłosił konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej Leżajska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru(...)

ANKIETA
KONSULTACYJNA -
Rewitalizacja Miasta
Leżajsk

22-08-2016 | Cyfrowa Demokracja

W ramach trwających prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Leżajska na lata 2016-2023, Burmistrz Miasta ogłosił konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej Leżajska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru(...)

Program
Rewitalizacji
Obszaru Al.
Krakowskiej w
Raszynie –
Integracja
Społeczna i
Terytorialna

03-08-2016 | Cyfrowa Demokracja

Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez zintegrowane, skoncentrowane terytorialnie działania na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i gospodarki. Podstawą rewitalizacji mają być działania(...)

PROGRAM
REWITALIZACJI MIASTA
NOWEGO SĄCZA NA
LATA 2016-2022

22-07-2016 | Cyfrowa Demokracja

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wskazanie najistotniejszych projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych możliwych do zrealizowania w ramach Programu Rewitalizacji Miasta Nowego Sącza na lata 2016-2022.

Gminny Program
Rewitalizacji Gminy
Spytkowice

27-06-2016 | Cyfrowa Demokracja

Rewitalizacja to zestaw działań mających na celu poprawę sytuacji w problematycznych obszarach gminy.
Działania te obejmują sferę społeczną, gospodarczą oraz przestrzenną. Dzięki realizacji tych działań w wyznaczonych obszarach nastąpi(...)

Dodaj nowy artykuł

FILTR TREŚCI

Pokazuj wszystkie zdarzenia w regionie

Wyświetlaj konsultacje i artykuły o zasięgu z regionu oraz dotyczące zdarzeń na terenie wszystkich regionów leżących w regionu.

Pokazuj wszystkie zdarzenia o zasięgu z regionu

Wyświetlaj konsultacje i artykuły o zasięgu z regionu (bez uwzględnienia zdarzeń na terenie poszczególnych regionów).

Podziel się z nami Swoją opinią.


ResPublic

Platforma współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka