W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza zgodę na dalsze używanie tych plików. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności.

Zamknij

ARTYKUŁY

Rewitalizacja w
Łomży 2017-2023

17-03-2017 | Cyfrowa Demokracja

Badanie ankietowe jest częścią prac nad „Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Łomża na lata 2017-2023”. Bardzo zależy nam na Państwa opinii (ocenie), ponieważ dzięki niej może powstać dokument obiektywny, w pełni odpowiadający lokalnym(...)

LPR miasta Łomża
2017-2023

16-03-2017 | Cyfrowa Demokracja

Z puli złożonych kart przedsięwzięć zostaną wybrane te, które zostały poprawnie wypełnione. Ostateczna decyzja, które z projektów zostaną wpisane do Lokalnym Programie Rewitalizacji należy do Urzędu Miasta w Łomży.
W celu zgłoszenia(...)

Prognoza
oddziaływania na
środowisko - GPR
Raszyn

16-02-2017 | Cyfrowa Demokracja

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t.Dz.U.2016.353 ze zm.) oraz dla(...)

GPR w Gminie Mońki
do 2023 r

31-01-2017 | Cyfrowa Demokracja

Z puli złożonych kart przedsięwzięć zostaną wybrane te, które zostały poprawnie wypełnione. Ostateczna decyzja, które z projektów zostaną wpisane do Gminnym programie rewitalizacji należy do Urzędu Miejskiego w Mońkach.
W celu(...)

GPR Miasta Leżajsk
na lata 2016-2023

20-01-2017 | Cyfrowa Demokracja

Konsultacje społeczne odbywają się w terminie od dnia 23.01.2017 r. do dnia 22.02.2017 r. w następujących formach:

1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego.(...)

Gminny Program
Rewitalizacji Miasta
Leżajsk

04-01-2017 | Cyfrowa Demokracja

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 446) oraz art. 17 ust. 2 pkt. 3 i art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn.(...)

Gminny Program
Rewitalizacji Gminy
Muszyna

30-12-2016 | Cyfrowa Demokracja

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 446) oraz art. 17 ust. 2 pkt. 3 i art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn.(...)

Konsultacje projektu
GPR Gminy Raszyn na
lata 2016-2023

23-12-2016 | Cyfrowa Demokracja

Konsultacje rozpoczynają się 23 grudnia 2016 r. i zakończą się 22 stycznia 2017 r. Dokument dostępny jest do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn (www.raszyn.pl), na dedykowanej stronie na temat rewitalizacji w Gminie Raszyn(...)

Program
Rewitalizacji Miasta
Nowy Dwór
Mazowiecki

15-11-2016 | Cyfrowa Demokracja

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446) Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Programu Rewitalizacji Miasta Nowy Dwór(...)

Dodaj nowy artykuł

FILTR TREŚCI

Pokazuj wszystkie zdarzenia w regionie

Wyświetlaj konsultacje i artykuły o zasięgu z regionu oraz dotyczące zdarzeń na terenie wszystkich regionów leżących w regionu.

Pokazuj wszystkie zdarzenia o zasięgu z regionu

Wyświetlaj konsultacje i artykuły o zasięgu z regionu (bez uwzględnienia zdarzeń na terenie poszczególnych regionów).

Podziel się z nami Swoją opinią.


ResPublic

Platforma współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka