W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza zgodę na dalsze używanie tych plików. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności.

Zamknij

ARTYKUŁY

Komitet
Rewitalizacji - GPR
miasta Mońki

24-07-2017 | Cyfrowa Demokracja

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami Miasta i Gminy Mońki w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo - doradczą Burmistrza. Zgodnie z(...)

Konsultacje projektu
GPR gminy Mońki

28-06-2017 | Cyfrowa Demokracja

Przedmiotem konsultacji jest projekt dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Mońki.
Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Mońki.

Strategii Rozwoju
Miasta Torunia do
roku 2020

09-06-2017 | Cyfrowa Demokracja

W Załączniku znajduje się wstępny projekt Strategii.

Mońki - Gminny
Program
Rewitalizacji

24-03-2017 | Cyfrowa Demokracja

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Mońki to dokument operacyjny, który stanowił będzie podstawowe narzędzie prowadzenia rewitalizacji na terenie Gminy Mońki, zapewniając jej kompleksowość oraz działania w ścisłej współpracy ze społecznością lokalną.

Mońki - Gminny
Program
Rewitalizacji

24-03-2017 | Cyfrowa Demokracja

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Mońki to dokument operacyjny, który stanowił będzie podstawowe narzędzie prowadzenia rewitalizacji na terenie Gminy Mońki, zapewniając jej kompleksowość oraz działania w ścisłej współpracy ze społecznością lokalną.

Rewitalizacja w
Łomży 2017-2023

17-03-2017 | Cyfrowa Demokracja

Badanie ankietowe jest częścią prac nad „Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Łomża na lata 2017-2023”. Bardzo zależy nam na Państwa opinii (ocenie), ponieważ dzięki niej może powstać dokument obiektywny, w pełni odpowiadający lokalnym(...)

LPR miasta Łomża
2017-2023

16-03-2017 | Cyfrowa Demokracja

Z puli złożonych kart przedsięwzięć zostaną wybrane te, które zostały poprawnie wypełnione. Ostateczna decyzja, które z projektów zostaną wpisane do Lokalnym Programie Rewitalizacji należy do Urzędu Miasta w Łomży.
W celu zgłoszenia(...)

Prognoza
oddziaływania na
środowisko - GPR
Raszyn

16-02-2017 | Cyfrowa Demokracja

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t.Dz.U.2016.353 ze zm.) oraz dla(...)

Dodaj nowy artykuł

FILTR TREŚCI

Pokazuj wszystkie zdarzenia w regionie

Wyświetlaj konsultacje i artykuły o zasięgu z regionu oraz dotyczące zdarzeń na terenie wszystkich regionów leżących w regionu.

Pokazuj wszystkie zdarzenia o zasięgu z regionu

Wyświetlaj konsultacje i artykuły o zasięgu z regionu (bez uwzględnienia zdarzeń na terenie poszczególnych regionów).

OSTATNIE WYPOWIEDZI na CD

Podziel się z nami Swoją opinią.


ResPublic

Platforma współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka